Zadania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 kwietnia 2019

Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Gostyninie należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) ocena realizacji programów,

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Gostynińksiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.