Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witaj na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

 

Artykuły

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługi cateringowe

26 stycznia 2023

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług pedagogicznych POW Dom Dla Dzieci

23 stycznia 2023

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług pedagogicznych POW "Bratoszewo"

23 stycznia 2023

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych POW Dom dla Dzieci

23 stycznia 2023

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych POW "Bratoszewo"

23 stycznia 2023

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej

13 stycznia 2023

                                                                                                    Gostynin, dnia 12.01.2023r.            

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE USŁUGI CATERINGOWEJ

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Ozdowskiego 1a  09-500 Gostynin.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa w zakresie, przygotowywania i dostarczania posiłków obiadowych dla 31 wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych działających w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie przy  ul. Kościuszki 37/ 2 i 3 oraz ul. Zazamcze 26 w okresie 01.02.2023r.- 30.06.2023r.  

 

4. Zakres usługi obejmuje:

1)   codzienne przygotowywanie świeżych posiłków (posiłki wydawane codziennie poniedziałek – niedziela, w tym dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy), w godzinach od 13.30 do 14.30, zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia  z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności   i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2132),

2)    stosowania tylko takich środków spożywczych, które spełniają wymagania, ustalone w przepisach, wydanych w drodze rozporządzenia przez właściwego ministra zdrowia, w szczególności przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych  jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154).

3)    przestrzegania podczas przygotowywania posiłków ogólnych zaleceń i zasad racjonalnego  żywienia dzieci wynikających z aktualnych norm żywienia dla populacji  polskiej, zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki.

4)    podawania tylko takich środków spożywczych, które spełniają wymagania, ustalone
w przepisach, wydanych w drodze rozporządzenia przez właściwego ministra zdrowia.

5)    przygotowywania posiłków urozmaiconych, z wykluczeniem półproduktów, na bazie    produktów  najwyższej jakości oraz z uwzględnieniem najlepszych tradycji      kulinarnych.

6)    zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych, wskazanych przez      Zleceniodawcę potrzeb dzieci i uwzględnienia potrzeb żywieniowych dzieci w wieku od 4 lat do 25 lat.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej

Uieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

12 stycznia 2023

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługę sprzątania - POW "Dom Dla Dzieci"

12 stycznia 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku porównania ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług w okresie 16.01.2023r. - 30.06.2023r. w zakresie prania, prasowania oraz sprzątania i utrzymania w czystości pomieszeń, sanitariatów, korytarzy i ciągów komunikacyjnych w pomieszczeniach zajmowanych przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą „Dom dla Dzieci", znajdującą się w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37 m.2i3 (148m2) na wykonawcę usługi została wybrana Pani Katarzyna Gientka.

Czytaj więcej o: Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługę sprzątania - POW "Dom Dla Dzieci"

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługę sprzątania - POW "Bratoszewo"

12 stycznia 2023

Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku porównania ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług w okresie 16.01.2023r.— 30.06.2023r. w zakresie prania, prasowania oraz sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń, sanitariatów, korytarzy i ciągów komunikacyjnych od piwnicy do II piętra w pomieszczeniach zajmowanych przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą „Bratoszewo*,znajdującą się w Gostyninie przy ul.Zazamcze 26 (290m2) na wykonawcę usługi została wybrana Pani Agnieszka Zielińska.

Czytaj więcej o: Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługę sprzątania - POW "Bratoszewo"

Laureaci konkursu „Moja rodzina, mój skarb 2022”

9 stycznia 2023
????‍????‍????‍????❤️❤️❤️„Moja rodzina, mój skarb 2022”❤️❤️❤️
Po dokonaniu oceny prac, które wpłynęły na Konkurs postanowiono przyznać nagrody następującym osobom:
 
W kategorii przedszkole:
????Miejsce I- Liliana, lat 5, Przedszkole nr 4 w Gostyninie
????Miejsce II- Ada, lat 6, Przedszkole nr 4 w Gostyninie
????Miejsce II – Igor, lat 6, Przedszkole nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Gostyninie
????Miejsce III- Bartosz, lat 5, Przedszkole w Skrzeszewach
 
W kategorii Szkoła Podstawowa klasy I-III:
????Miejsce I- Kinga, lat 8, SP w Pacynie
????Miejsce I- Julia, lat 9, SP 3 w Gostyninie
????Miejsce II- Maksymilian, lat 7, SP w Pacynie
????Miejsce III- Karol, lat 7, SP Sokołów
 
W kategorii Szkoła Podstawowa klasy IV-VIII:
????Miejsce I- Lena, lat 10, SP Zwoleń
????Miejsce II- Danuta, lat 12, SP Solec
????Miejsce III- Kalina, lat 12, SP 1 w Gostynina
????Miejsce III- Maja, lat 10 SP 5 w Gostyninie
Czytaj więcej o: Laureaci konkursu „Moja rodzina, mój skarb 2022”

Zapytanie ofertowe na usługe sprzątania POW Bratoszewo

29 grudnia 2022

                                                                                                Gostynin, dnia 29.12.2022r.               

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE USŁUGI SPRZĄTANIA

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Ozdowskiego 1a  09-500 Gostynin.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie prania, prasowania oraz sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń, sanitariatów, korytarzy i ciągów komunikacyjnych od piwnicy do II piętra, w pomieszczeniach zajmowanych przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą „Bratoszewo”, znajdująca się w Gostyninie przy ul. Zazamcze 26 (290 m2) w wymiarze max.100 h miesięcznie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 w okresie 16.01.2023r.- 30.06.2023r. funkcjonującej w ramach struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie. 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na usługe sprzątania POW Bratoszewo

Zapytanie ofertowe na usługe sprzątania POW "Dom Dla Dzieci"

29 grudnia 2022

                                                                 Gostynin, dnia 28.12.2022r.               

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE USŁUGI SPRZĄTANIA

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie prania, prasowania oraz sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń, sanitariatów, korytarzy i ciągów komunikacyjnych w pomieszczeniach zajmowanych przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą „Dom dla Dzieci”, znajdująca się w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37 m 2i3  (148 m2) w wymiarze max. 60 h miesięcznie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 11.00 w okresie 16.01.2023r.- 30.06.2023r. funkcjonującej w ramach struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                                    w Gostyninie. 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na usługe sprzątania POW "Dom Dla Dzieci"

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej

22 grudnia 2022

Konkurs Literacko-Plastyczny pt. "Moja Rodzina, Mój Skarb"

19 grudnia 2022
Plakat informacyjny konkursu Pt.

Konkurs Literacko-Plastyczny pt. "Moja Rodzina, Mój Skarb". Prace przyjmujemy w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Gostyninie (ul. 3 Maja 43b) wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępnym na naszej stronie. Plik do pobrania w artykule.
Czytaj więcej o: Konkurs Literacko-Plastyczny pt. "Moja Rodzina, Mój Skarb"

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych

9 grudnia 2022

Gostynin, dnia 07.12.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. J.Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych w Powiatowowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. J.Ozdowskiego 1a w wymiarze nie przekraczającym 30 h miesięcznie w okresie od 02.01.2023 r.- 31.12.2023 r.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym zawodowym, niezawodowym, spokrewnionym oraz dzieciom przebywającym w tych rodzinach,

 2. przeprowadzanie badań psychologicznych oraz sporządzanie diagnoz dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych,

 3. przeprowadzanie badań psychologicznych oraz sporządzanie diagnoz rodzinom zastępczym,

 4. przeprowadzanie badań psychologicznych oraz sporządzanie diagnoz kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

 5. przeprowadzanie badań psychologicznych oraz sporządzanie diagnoz kandydatom do pełnienia funkcji dyrektora w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,

 6. udział w posiedzeniach w sprawie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oceny rodzin zastępczych,

 7. udzielanie pomocy psychologicznej osobom i rodzinom doznającym przemocy oraz osobom będącym w sytuacji kryzysowej,

 8. udzielanie pomocy psychologicznej w zakresie pracy korekcyjno – edukacyjnej z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,

 9. przeprowadzanie ankiet, konsultacji oraz udzielanie pomocy psychologicznej w ramach zdiagnozowanych potrzeb na rzecz dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej,

 10. udział w pracach Zespołu do spraw dokonania oceny merytorycznej i formalnej wniosków utworzenia i działalności WTZ oraz wniosków o dofinansowanie kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników WTZ,

 11. dokumentowanie wykonywanych zadań.

 

5. Termin realizacji zamówienia: 02.01.2023 r.- 31.12.2023 r.

 

6. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie).

 

7. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 3. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,

 4. co najmniej 2 – letni staż pracy na stanowisku psychologa,

 5. co najmniej 2 – letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,

 6. ukończone szkolenie dla prowadzących program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 50 godzin,

 7. znajomość przepisów prawa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

8. Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie wiedzy z zakresu działania jednostek pomocy społecznej,

 2. dobra organizacja pracy, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, sumienność, wysoki poziom etyki zawodowej, umiejętność pracy w zespole,

 3. prawo jazdy kat. B.

 

9. Kryterium oceny ofert:

Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który po spełnieniu wszystkich niezbędnych wymagań zaoferuje najniższą cenę brutto.

 

10. Inne istotne warunki zamówienia:

Wykonawca usługi będzie wykonywał czynności w godzinach ustalonych w porozumieniu ze zleceniodawcą.

 

11. Wymagane dokumenty:

 1. formularz ofertowy,

 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje,

 3. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (m.in. świadectwa pracy, zaświadczenia),

 4. oświadczenie kandydata:

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko – psycholog.

 

12. Sposób przygotowania oferty:

Wymagane dokumenty (wymienione powyżej) muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie przez oferenta, w przypadku kopii dokumentów wymagane jest poświadczenie przez oferenta zgodności z oryginałem na każdej ze stron dokumentu, zamieszczenie daty i złożenie jego podpisu.

 

13. Miejsce i termin złożenia oferty:

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, ul. 3 Maja 43 B, 09-500 Gostynin, w kopercie z dopiskiem „Oferta na świadczenie usług psychologicznych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2022 r. do godz. 8.00.

W przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w zapytaniu. Oferty, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie). Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 grudnia 2022 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Zamawiającego.

 

14. Unieważnienie postepowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

15. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:

Osoba upoważniona do porozumiewania się z oferentami w zakresie spraw formalnych oraz w zakresie przedmiotu zamówienia – Barbara Budner tel. (24) 235 22 92 wew. 21

 

16. Ogłoszenie wyników postępowania:

Wykonawca najkorzystniejszej oferty zostanie poinformowany telefonicznie.

 

Wykaz załączników do niniejszego zapytania:

a) załącznik nr 1 – formularz oferty

b) załącznik nr 2 – oświadczenie osoby do celów weryfikacji w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym

c) załącznik nr 3 - wzór umowy zlecenie

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych