Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługi cateringowe

26 stycznia 2023

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług pedagogicznych POW Dom Dla Dzieci

23 stycznia 2023

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług pedagogicznych POW "Bratoszewo"

23 stycznia 2023

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych POW Dom dla Dzieci

23 stycznia 2023

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych POW "Bratoszewo"

23 stycznia 2023

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej

13 stycznia 2023

                                                                                                    Gostynin, dnia 12.01.2023r.            

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE USŁUGI CATERINGOWEJ

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Ozdowskiego 1a  09-500 Gostynin.

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa w zakresie, przygotowywania i dostarczania posiłków obiadowych dla 31 wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych działających w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie przy  ul. Kościuszki 37/ 2 i 3 oraz ul. Zazamcze 26 w okresie 01.02.2023r.- 30.06.2023r.  

 

4. Zakres usługi obejmuje:

1)   codzienne przygotowywanie świeżych posiłków (posiłki wydawane codziennie poniedziałek – niedziela, w tym dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy), w godzinach od 13.30 do 14.30, zgodnie z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia  z uwzględnieniem zapisów określonych w ustawie z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności   i żywienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2132),

2)    stosowania tylko takich środków spożywczych, które spełniają wymagania, ustalone w przepisach, wydanych w drodze rozporządzenia przez właściwego ministra zdrowia, w szczególności przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych  jednostkach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1154).

3)    przestrzegania podczas przygotowywania posiłków ogólnych zaleceń i zasad racjonalnego  żywienia dzieci wynikających z aktualnych norm żywienia dla populacji  polskiej, zarówno co do wartości odżywczej, gramatury jak i estetyki.

4)    podawania tylko takich środków spożywczych, które spełniają wymagania, ustalone
w przepisach, wydanych w drodze rozporządzenia przez właściwego ministra zdrowia.

5)    przygotowywania posiłków urozmaiconych, z wykluczeniem półproduktów, na bazie    produktów  najwyższej jakości oraz z uwzględnieniem najlepszych tradycji      kulinarnych.

6)    zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych, wskazanych przez      Zleceniodawcę potrzeb dzieci i uwzględnienia potrzeb żywieniowych dzieci w wieku od 4 lat do 25 lat.

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe dotyczące usługi cateringowej

Uieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

12 stycznia 2023

Unieważnienie

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługę sprzątania - POW "Dom Dla Dzieci"

12 stycznia 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku porównania ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług w okresie 16.01.2023r. - 30.06.2023r. w zakresie prania, prasowania oraz sprzątania i utrzymania w czystości pomieszeń, sanitariatów, korytarzy i ciągów komunikacyjnych w pomieszczeniach zajmowanych przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą „Dom dla Dzieci", znajdującą się w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37 m.2i3 (148m2) na wykonawcę usługi została wybrana Pani Katarzyna Gientka.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na usługę sprzątania - POW "Bratoszewo"

12 stycznia 2023

Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku porównania ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług w okresie 16.01.2023r.— 30.06.2023r. w zakresie prania, prasowania oraz sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń, sanitariatów, korytarzy i ciągów komunikacyjnych od piwnicy do II piętra w pomieszczeniach zajmowanych przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą „Bratoszewo*,znajdującą się w Gostyninie przy ul.Zazamcze 26 (290m2) na wykonawcę usługi została wybrana Pani Agnieszka Zielińska.

Laureaci konkursu „Moja rodzina, mój skarb 2022”

9 stycznia 2023
????‍????‍????‍????❤️❤️❤️„Moja rodzina, mój skarb 2022”❤️❤️❤️
Po dokonaniu oceny prac, które wpłynęły na Konkurs postanowiono przyznać nagrody następującym osobom:
 
W kategorii przedszkole:
????Miejsce I- Liliana, lat 5, Przedszkole nr 4 w Gostyninie
????Miejsce II- Ada, lat 6, Przedszkole nr 4 w Gostyninie
????Miejsce II – Igor, lat 6, Przedszkole nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Gostyninie
????Miejsce III- Bartosz, lat 5, Przedszkole w Skrzeszewach
 
W kategorii Szkoła Podstawowa klasy I-III:
????Miejsce I- Kinga, lat 8, SP w Pacynie
????Miejsce I- Julia, lat 9, SP 3 w Gostyninie
????Miejsce II- Maksymilian, lat 7, SP w Pacynie
????Miejsce III- Karol, lat 7, SP Sokołów
 
W kategorii Szkoła Podstawowa klasy IV-VIII:
????Miejsce I- Lena, lat 10, SP Zwoleń
????Miejsce II- Danuta, lat 12, SP Solec
????Miejsce III- Kalina, lat 12, SP 1 w Gostynina
????Miejsce III- Maja, lat 10 SP 5 w Gostyninie