Aktywny Absolwent

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 listopada 2018

                        logo polski związek niewidomych                                  logo PFRON

 

 Instytut Tyflologiczny PZN rozpoczyna realizację projektu "Aktywny Absolwent".

                                                                              

 

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych rozpoczyna realizację  projektu „Aktywny Absolwent” współfinansowanym ze środków PFRON, realizowanym w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

 

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

 • posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
 • są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych
  w ostatnich dwóch latach,
 • są mieszkańcami woj. mazowieckiego.

 

Celem projektu jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Uczestnikom oferujemy:

 • szkolenia i kursy zawodowe,
 • naukę języków obcych,
 • płatne staże zawodowe,
 • doradztwo i coaching.

 

Osoby zainteresowane powinny wypełnić formularz  rekrutacyjny i przesłać go na adres aktywnyabsolwent@pzn.org.pl.

Formularz znajduje się do pobrania na stronie http://pzn.org.pl/aktywny-absolwent/ w sekcji Pliki do pobrania.

 

We wszystkich sprawach dot. projektu „Aktywny Absolwent” można kontaktować się z nami również telefonicznie nr tel. 22 635 60 38 lub 22 831 22 71 wew. 255