Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych z zakresu autoprezentacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 września 2018

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją projektu "Lepszy start" w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu autoprezentacji dla uczestników projektu "Lepszy start".