Ogłoszenie o naborze kandydatów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 sierpnia 2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów

wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty 

w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, polegającego

na prowadzeniu jednej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego 

w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2021 r.