Konsultacje społeczne dotyczące projektu Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2021–2025 w Powiecie Gostynińskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lipca 2021

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2021–2025 w Powiecie Gostynińskim.

27 lipiec 2021 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2021–2025 w Powiecie Gostynińskim. Głównym celem konsultacji jest uzyskanie opinii, uwag i propozycji na temat ww. projektu, które przyczynią się do opracowania efektywnych rozwiązań problemów w sferze społecznej w powiecie gostynińskim.

Uwagi do konsultowanego Programu należy zgłaszać w formie pisemnej za pomocą formularza zgłaszania uwag do dnia  16 sierpnia 2021 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pcprgostynin.eu bądź pocztą tradycyjną na adres: ul. Ozdowskiego 1A, 09-500 Gostynin.

Opinie i uwagi wniesione po terminie nie będą rozpatrywane.

Uchwała

Projekt dokumentu Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością na lata 2021 – 2025 w Powiecie Gostynińskim

Formularz