Jesteś tutaj: Start / Archiwa-2018

Archiwa-2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wynik zapytania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów z zakresu autoprezentacji

20 września 2018

Wynik zapytania ofertowego na transport do Warszawy

20 września 2018

Wydarzenie - spotkanie z seniorami

27 września 2018

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownicze

9 sierpnia 2018

Informacja o wynikach

naboru na wolne stanowisko kierownicze

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

9 sierpnia 2018

Zarząd Powiatu Gostynińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego polegającego

na prowadzeniu jednej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego 

w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2021 r.

Ogłoszenie o naborze kandydatów

9 sierpnia 2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów

wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione 

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty 

w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego, polegającego

na prowadzeniu jednej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego 

w okresie od 01.10.2018 r. do 30.09.2021 r.

Sprostowanie dotyczy ogłoszenia o otwartym konkursie ofert

14 sierpnia 2018

Sprostowanie dotyczy ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

polegającego na prowadzeniu jednej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego

w okresie od dnia 01.10.2018r. do 30.09.2021r.

Informacja o wynikach naboru

14 sierpnia 2018

Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Inspektor ochrony danych 

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

17 sierpnia 2018

ZARZĄD POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

ul. Ozdowskiego 1A, 09-500 Gostynin

Konkurs plastyczny pt. "RODZINA POTRZEBNA OD ZARAZ"

27 sierpnia 2018

Konkurs plastyczny na plakat

promujący ideę rodzicielstwa zastępczego

pt. "RODZINA POTRZEBNA OD ZARAZ"

Wynik zapytania ofertowego na przeprowadzenie warsztatów poradnictwa prawnego

3 września 2018

Wynik zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu komputerowego

3 września 2018

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych z zakresu autoprezentacji

5 września 2018

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

29 czerwca 2018

Wynik zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu - kierowca wózków widłowych

13 lipca 2018