Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu językowego

17 października 2019

 logo Funduszy Europejskich

Zapytanie ofertowe

dotyczące przeprowadzenia kursu językowego.

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu językowego

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B

16 października 2019

logo Funduszy Europejskich

 

Zapytanie ofertowe

dotyczące przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. "B"

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia kursu na prawo jazdy kat. B
Powiększ zdjęcie 1

Wydarzenie - V Powiatowy Dzień Integracji

2 października 2019

    W dniu 27 września 2019 r. na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gostyninie odbył się V Powiatowy Dzień Integracji pod hasłem „Akcja – Integracja”. Organizatorami spotkania było Starostwo Powiatowe w Gostyninie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Gostyninie. Uczestnikami uroczystości były osoby z niepełnosprawnościami oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

   Spotkanie rozpoczął Pan Starosta Gostyniński – Arkadiusz Boruszewski oraz Wicestarosta – Maria Wróblewska. Kolejnym punktem programu była konferencja poświęcona tematyce przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Zaproszeni prelegenci dużo uwagi poświęcili wspieraniu osób z niepełnosprawnościami poprzez aktywizację edukacyjną, zawodową i społeczną. Po konferencji wszyscy uczestnicy mogli podziwiać występy  artystyczne wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gostyninie, Zespółu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie oraz Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie. Goście mogli obejrzeć pokaz dogoterapii, wziąć udział w licznych konkursach i zawodach sportowych.

     Dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do uświetnienia organizacji wydarzenia oraz gościom za  tak liczną obecność. 

Czytaj więcej o: Wydarzenie - V Powiatowy Dzień Integracji

System Obsługi Wsparcia - Moduł II program "Aktywny Samorząd"

20 września 2019

Uwaga studenci!

W ramach ubiegania się o dofinansowanie do Modułu II programu "Aktywny Samorząd" umożliwiono Wnioskodawcom składanie wniosków elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ oraz https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz pobrać niżej wymienione załączniki, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego wniosku poprzez platformę SOW: 

  1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
  2. Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna
  3. Załącznik nr 4 – zaświadczenie z uczelni

W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni należy dołączyć zaświadczenie zawierające informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeśli tak, to w jakiej wysokości).

W celu złożenia dokumentów w formie elektronicznej należy założyć konto w Systemie Obsługi Wsparcia, posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany  lub zapoznać się z ofertą banku, w którym Wnioskodawca posiada rachunek.

Dla Wnioskodawców, którzy zdecydują się utworzyć Profil Zaufany bądź podpis elektroniczny, oraz złożą wniosek drogą elektroniczną przewidziana jest możliwość zwiększenia podstawy dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o 800,00 zł.

Przypominamy, iż termin naboru wniosków na semestr zimowy 2019/2020 trwa od 01.09.2019 r. do 10.10.2019 r.

 

Czytaj więcej o: System Obsługi Wsparcia - Moduł II program "Aktywny Samorząd"

Wynik zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć z zakresu poradnictwa psychologicznego

18 września 2019

logo Funduszy Europejskich

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na przweprowadzenie

zajęć z zakresu poradnictwa psychologicznego dla uczestników prijektu "Dobry start".

Czytaj więcej o: Wynik zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć z zakresu poradnictwa psychologicznego

Konkurs plastyczny pt. "RODZINA POTRZEBNA OD ZARAZ"

16 września 2019

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów poradnictwa psychologicznego

3 września 2019

logo Funduszy Europejskich

Zapytanie ofertowe

dotyczące przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego

      

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów poradnictwa psychologicznego

Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

2 sierpnia 2019

    Informujemy, iż planowany w dniu 19 sierpnia 2019 r. dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych nie odbędzie się. Kolejne terminy dyżurów będą zamieszczane na stronie internetowej PCPR.

Czytaj więcej o: Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

Informacja dotycząca programu "Aktywny Samorząd"

24 lipca 2019

logo PFRON

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Modułu I, Obszaru C, Zadania nr 1 programu "Aktywny samorząd" - druk wniosku dostępny w zakładce "Pilotażowy Program Aktywny Samorząd". Ponadto informujemy, iż nabór wniosków do Modułu I trwa do 30.08.2019 r.

Czytaj więcej o: Informacja dotycząca programu "Aktywny Samorząd"

Rekrutacja do projektu Otwórz się na przyszłość!

2 lipca 2019

Dyżur Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

27 czerwca 2019

       Informujemy, iż w dniu 8 lipca 2019 r. (tj. poniedziałek) w godzinach 1500- 1600 w sali rehabilitacyjnej Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a będzie miał dyżur Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej o: Dyżur Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „AKTYWNY ABSOLWENT”

26 czerwca 2019

Uwaga! Są jeszcze wolne miejsca w projekcie
 „Aktywny absolwent!"

Jeżeli jesteś studentem ostatniego roku lub absolwentem, który ukończył studia maksymalnie pięć lat temu, i szukasz pracy, ten projekt jest właśnie dla Ciebie!

Oferujemy między innymi doradztwo zawodowe, coaching, szkolenia zawodowe dopasowywane indywidualnie do potrzeb i zainteresowań uczestnika, płatne staże. Zapewniamy indywidualne podejście.

Jeżeli zależy Ci na rozwijaniu własnych kompetencji i umiejętności oraz chcesz być konkurencyjny na rynku pracy, zgłoś się do nas już teraz!

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 22 831 22 71 wew. 255
lub mailowo: aktywnyabsolwent@pzn.org.pl

Projekt skierowany jest do osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzrokową w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

Polski Związek Niewidomych

organizacja pożytku publicznego

ul. Konwiktorska 9,  00 – 216 Warszawa

(22 831 22 71 centrala   22 831 33 83 Prezes ZG PZN

fax 22 635 76 52   www.pzn.org.pl   e-mail: pzn@pzn.org.pl

Konto: Bank PEKAO SA, XV O/Warszawa 16 1240 2887 1111 0000 3388 2352

        

 

 

 

Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „AKTYWNY ABSOLWENT”
Powiększ zdjęcie 1

KONFERENCJA „BUDOWANIE LOKALNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

14 czerwca 2019

We wtorek 11 czerwca 2019r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie  odbyła się konferencja pt. „ Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie”.  Patronat nad konferencją objął Starosta Gostyniński. W konferencji wzięło udział ponad 60 osób reprezentujących różne środowiska zawodowe. Wśród nich samorządowcy, przedstawiciele służb pomocy społecznej, funkcjonariusze policji, kuratorzy sądowi, przedstawiciel prokuratury, dyrektorzy szkół, pedagodzy oraz osoby związane zawodowo z obszarem przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Prelegentem konferencji była Pani Izabela Banasiak – superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Treści poruszane podczas spotkania miały uwrażliwić uczestników na zjawisko przemocy  w rodzinie oraz skłaniały do refleksji na temat działań jakie należy podejmować,  aby zapobiegać zachowaniom przemocowym. 

Podczas konferencji można było zobaczyć elementy promujące ideę rodzicielstwa zastępczego pod hasłem „Poszukiwany! Poszukiwana! Mama i Tata zastępczy!”. Wszystkie zainteresowane osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o rodzicielstwie zastępczym serdecznie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie. Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się z wydawnictwami dotyczącymi tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które zostały udostępnione przez Bibliotekę Pedagogiczną w Gostyninie. 

Organizatorzy dziękują za udział wszystkim uczestnikom spotkania.

Czytaj więcej o: KONFERENCJA „BUDOWANIE LOKALNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”
Powiększ zdjęcie 1

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Gostynińskim 2019

5 czerwca 2019

W dniu 1 czerwca 2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie będące organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Gostynińskim zorganizowało na terenie Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań rodzinom zastępczym za codzienny trud, troskę i zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci i młodzieży. 

Szczególnie ważnym dla rodzin zastępczych oraz organizatorów był udział przedstawicieli samorządu powiatowego oraz samorządów gminnych. Podziękowania rodzinom zastępczym w imieniu samorządu powiatowego złożyła Pani Maria Wróblewska Wicestarosta Gostyniński. 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej do wspólnej zabawy zaprosił również dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Gostynińskiego. Uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu muzyki klasycznej w wykonaniu Michaliny Dobaczewskiej uczennicy Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gąbinie oraz występu dzieci  i młodzieży z Ogniska Muzycznego działającego przy ECA pod kierunkiem Pani Stanisławy Ambroziak. Goście uroczystości mogli też zobaczyć występ zespołu tanecznego M-PAKA z Gostynina pod kierunkiem Pani Joanny Teśli oraz występ kabaretu UKŁAD KOLEŻEŃSKI z Płocka. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży „Na ludowo i z przytupem” oraz „Lekcja pełna zagadek”. Chętni mogli zwiedzić Pałac w Sannikach z profesjonalnym przewodnikiem. Dużą atrakcją dla uczestników pikniku był pokaz sprzętu strażackiego. Dzięki zaangażowaniu jednostki OSP w Czyżewie dzieci miały możliwość bliżej poznać specyfikę pracy strażaka oraz zgłębić informację na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  Po tak licznych atrakcjach przyszedł czas na wspólne biesiadowanie przy muzyce. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie dziękuje wszystkim uczestnikom uroczystości za obecność oraz tym osobom i firmom, które przyczyniły się do uświetnienia tego wyjątkowego dnia. Wszystkie osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o rodzicielstwie zastępczym zapraszamy  do naszej siedziby przy ul. Ozdowskiego 1A w Gostyninie.

Czytaj więcej o: Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Gostynińskim 2019

Projekt „Trampolina do kariery - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w województwie mazowieckim"

3 czerwca 2019